Året der gik 2022


Farvel 2022:

... og velkommen til 2023!

2022 har igen været et år med store omvæltninger - ikke kun på Kimergården, men vi tør godt sige på verdensplan. Som flere har bemærket, har det for os betydet, at vi igennem den sidste tid har skruet ned for vores aktiviteter.

Vi har således ikke haft juleænder i 2022 på grund af de voldsomt stigende priser på foder og tvivl om mangel herpå. Vi har desværre også oplevet lukninger blandt partnere (fx slagter) og andre mikroproducenter, som vi har samarbejdet med. Vi håber på lysere tider i dette nye år!

Vi har også måtte sige farvel til vores får, da vi havde fået uhelbredelig sygdom i besætningen. Nu hviler jorden en sæson, mens vi glæder os til at få får igen forhåbentlig i sensommeren. Til gengæld har vi fået to smukke heste i pleje, og de holder græsset nede mens de bidrager med deres helt egen gødning.

Endnu et farvel har været til juletræsplantagen - træerne er blevet for store til at egne sig til juletræer i stuerne, og vi har besluttet ikke at forny kontrakten på jorden i Udby.

Til gengæld har vi sjældent set så fint et æble-år! Vi har haft rigtig mange gæster igennem mosteriet med egne æbler, det har været en sand fornøjelse, og vi håber, at også 2023 vil give en god høst.

Honningsalget er også gået godt, og vi må desværre melde udsolgt med udgangen af 2022 - vi forventer at have honning igen til juni.

Vi har også kastet os ud i noget nyt... For sæsonen 2022-23 er vi sponsorer for NFH (Nykøbing Falster Håndbold klub) U-15 drengene. Vores fokus har meget ligget på miljø-mæssig og økonomisk bæredygtighed, og med sponsoratet ønsker vi at styrke vore sociale bæredygtighed. Således skal herfra lyde et stort tak til alle jer, der yder et stort frivilligt arbejde for trivslen blandt unge!

Og så til et blik ind i fremtiden på Kimergården...

Vi har siden vi startede for 10 år siden insisteret på at være et bæredygtigt mikrolandbrug med fokus på gode råvarer af høj kvalitet. Stigende afgifter, gebyrer og råvarepriser, intensiverede krav til administration og kontrolforanstaltninger og nedlukning af flere samarbejdspartnere har medført, at det er blevet sværere. 

Efter lange overvejelser har vi derfor truffet en svær beslutning - i den kommende periode vil vi afvikle vores status som statskontrolleret økologisk og ændre vores fokus til et bredere arbejde for bæredygtighed. Fremadrettet vil vores landbrug således ikke have økologisk status, men vi ændrer ikke vores måde at arbejde på - og således vil vores produkter være lige så bæredygtige som altid.

For vi brænder vi stadig for bæredygtighed! Det synes lige så aktuelt - eller måske endda mere aktuelt - end nogensinde! Vi ønsker stadig at arbejde for en bæredygtig fremtid, og fremadrettet vil vi bruge vores viden og erfaringer i et endnu bredere perspektiv.

Vi ønsker at hjælpe både private og virksomheder med at omsætte det diffuse begreb om bæredygtighed til noget vi gør. Ud over vores arbejde med bæredygtigt og økologisk landbrug, har vi et meget bredt erfaringsgrundlag - fra Martins (bygge-) tekniske baggrund til Mettes viden om events, forretningsudvikling og loyalitetsprogrammer - og vi vil fremadrettet bruge denne viden og erfaring til at hjælpe med at stille de rigtige spørgsmål og navigere i hvad, der er (mest) bæredygtigt. At udfolde bæredygtige strategier i praksis og skabe bæredygtig værdi. Vi kan med glæde fortælle, at vi allerede har taget hul på arbejdet med de første kunder.

2023 - vi er klar!

Nytårshilsener fra os på Kimergården